10/01/2019

Pomorska Nagroda Artystyczna za rok 2018 - zapraszamy do zgłaszania kandydatur

Pomorska Nagroda Artystyczna jest najważniejszą nagrodą Samorządu Województwa Pomorskiego kierowaną do środowiska artystycznego województwa pomorskiego. Honoruje najbardziej znaczące wydarzenia, jakie miały miejsce w roku poprzedzającym jej wręczenie

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zgłaszania kandydatur

do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2018

Prawo do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Artystycznej, Pomorskiej Nadziei Artystycznej
oraz honorowej PNA za Mecenat Kultury mają:

Ø dotychczasowi laureaci Nagrody,

Ø stowarzyszenia i związki twórcze,

Ø instytucje kultury,

Ø organy administracji publicznej,

Ø szkoły wyższe i artystyczne,

Ø media,

Ø organizacje pozarządowe,

Ø pozostałe podmioty działające w sferze kultury.

Prosimy o zgłoszenie trzech najlepszych twórców, autorów najciekawszych wydarzeń roku 2018, zasługujących na wyróżnienie Pomorską Nagrodą Artystyczną, jednej kandydatury do nagrody Pomorskiej Nadziei Artystycznej oraz jednej kandydatury do nagrody za Mecenat Kultury. Zgłoszenia
w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
22 lutego 2019 roku na adres:

Biuro Pomorskiej Nagrody Artystycznej
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
ul. Korzenna 33/35
80-851 Gdańsk 50
fax 58 301 19 57
e-mail: nagroda@nck.org.pl
 

Przypominamy, że Kapituła Nagrody rozpatrywać będzie jedynie wnioski dotyczące wydarzeń artystycznych odbywających się w roku 2018. Podkreślamy, że Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną za całokształt twórczości przyznaje osobiście Marszałek Województwa Pomorskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem nr 58 326 10 13 (Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku) oraz 58 326 82 86 (Departament Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego).

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin PNA
  2. Ankieta