Tłumaczenie PJM ⬇️

Centrum św. Jana powstało w roku 1995 w wyniku porozumienia pomiędzy Nadbałtyckim Centrum Kultury a Archidiecezją Gdańską, właścicielem kościoła św. Jana w Gdańsku. Na mocy wzajemnych uzgodnień NCK zobowiązało się do zarządzania odbudową zniszczonego obiektu w celu uruchomienia w nim miejsca łączącego funkcję sali koncertowej i wystawowej.

Od początku działania w Centrum św. Jana odbywają się koncerty, pokazy, przedstawienia, wystawy i inne wydarzenia artystyczne. Głównym założeniem prowadzonej w tym miejscu działalności kulturalnej jest wykreowanie miejsca otwartego na różnorodne projekty i przedsięwzięcia artystyczne, miejsca służącego zarówno artystom, jak i odbiorcom sztuki, miejsca w którym następuje naturalna synchronizacja pomiędzy zachowanym dziedzictwem historyczno-kulturowym a współczesnością.

Godziny otwarcia (tłumaczenie PJM ⬇️)

Centrum św. Jana jest otwarte dla Zwiedzajacych codziennie w godzinach 10:00 - 18:00

 

W naszych budynkach posiadamy monitoring. Prowadzony jest on w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administratorem danych osobowych jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@nck.org.pl. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://bip.nck.org.pl