Fotografia głazu w lesie

"Odpowiednie dać rzeczy słowo": warsztaty dla animatorów z lokalnych ośrodków kultury Pomorza

„Odpowiednie dać rzeczy słowo”. Studium przypadku, warsztaty, publikacja, reportaż

 

„Odpowiednie dać rzeczy słowo” to projekt stworzony z myślą o animatorach pracujących w regionalnych ośrodkach Województwa Pomorskiego. Pragniemy zapewnić operatorom kultury z mniejszych i najmniejszych ośrodków szanse na rozwijanie kompetencji w zakresie poprawnego tworzenia tekstów, promowania swojej oferty kulturalnej oraz dbałości o jej dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Przedsięwzięcie składa się z czterech części. W pierwszej kolejności wspólnie z zaproszonymi ekspertami przeprowadzimy terenowe studium przypadku z partnerami z Karznicy. Tamtejsze Centrum Promocji Produktu Lokalnego założone zostało w 2019 roku i choć w pierwszej kolejności CPPL zajmuje się sieciowaniem i promowaniem lokalnych wytwórców, to wiele podejmowanych tu działań ogniskuje się wokół kultury, która służyć może jako platforma zarówno dla działań networkingowych, jak promocyjnych. W ramach współpracy wspólnie z Centrum Promocji Produktu Lokalnego opracujemy i przeprowadzimy promocję Festynu Tradycji i Smaków Gminy Potęgowo w Karznicy (21 sierpnia). Naszym celem będzie pozyskanie nowych odbiorców imprezy – przede wszystkim tych z większych ośrodków – oraz wzmacnianie marki CPPL jako lokalnego organizatora.

Kolejnym ważnym komponentem projektu będą warsztaty promowania wydarzeń kulturalnych. Warsztaty przeprowadzone zostaną w siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku w dniach 20-21 września. Weźmie w nich udział 20 lokalnych operatorów kultury wybranych w drodze otwartego naboru oraz wcześniej przeprowadzonych wywiadów. Podczas warsztatów, które przeprowadzą zaproszeni eksperci skupimy się na przekazaniu uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu planowania promocji wydarzeń kulturalnych, tworzenia tekstów, grafik, zdjęć i filmów, prowadzenia mediów społecznościowych oraz na aspektach związanych z dostępnością promocji i oferty dla osób ze szczególnymi potrzebami. Warsztaty skupią się na przekazywaniu łatwej do zastosowania, praktycznej wiedzy i narzędzi, które mają szansę uczynić pracę przy promocji wydarzeń bardziej nowoczesną i efektywną.

Dwa ostatnie komponenty projektu to reportaż filmowy dokumentujący przebieg oraz ewaluujący przedsięwzięcie oraz publikacja, która skupi się na zasadniczych aspektach promocji wydarzeń. Celem publikacji będzie przekazanie podobnej jak na warsztatach wiedzy w sposób czytelny i dostępny. Publikacja dystrybuowana będzie zarówno w formie drukowanej, jak cyfrowej.

Pilotażowa edycja projektu ma nie tylko pomóc mniejszym ośrodkom uzyskać narzędzia i wiedzę, które sprawią, że promowanie wydarzeń będzie łatwiejsze i bardziej efektywne. Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy i uczestniczki nawiążą tak ważną w tym obszarze współpracę i w przyszłości będą dla siebie nawzajem wsparciem – również, kiedy przychodzi do promocji i dystrybucji materiałów. Nam, organizatorom i ekspertom biorącym udział w projekcie, przedsięwzięcie pomoże jeszcze lepiej poznać realia i oczekiwania osób pracujących w mniejszych ośrodkach regionu.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

logo znak ministerstwa kultury, dzidzictwa narodowego i sportu