Old Town hall

Sień

Wspaniała sień pierwszego piętra Ratusza Staromiejskiego swój obecny kształt zyskała dopiero w XX stuleciu, gdy po roku 1910 podjęto prace mające przywrócić dawną świetność zaniedbanemu w XIX w. budynkowi. Wykonano wtedy prowadzące do sieni schody główne o historyzujących formach, a także rozpoczęto gromadzenie w jej wnętrzu cennych zabytków z modernizowanych gdańskich kamienic.

Gabinet burmistrza

Do Ratusza został on przeniesiony około 1914 r. z kaplicy domu przy Podwalu Staromiejskim. Aby móc wkomponować w nowe miejsce podłogę i plafon - wykonane przecież dla innego wnętrza - przebudowano nieco gabinet pogrubiając jego ściany i ścinając jeden z narożników. W ten sposób uzyskano wrażenie, iż wystrój zaprojektowany był właśnie dla tego pomieszczenia.

Sala mieszczańska

Największe i najbardziej reprezentacyjne wnętrze Ratusza Staromiejskiego, w którym w przeszłości nie tylko sprawowano władzę (m.in. sądową - Wielka Sala była nawet kiedyś bezpośrednio połączona z sąsiednim budynkiem więzienia tak, że więźniów można było doprowadzać wprost przed oblicze sądu), ale także urządzano wspaniałe uroczystości mieszczańskie.

Kolekcja sybilli

Salę Mieszczańską Ratusza Staromiejskiego zdobi cykl dwunastu Sybilli, pochodzący z kaplicy domu Fichtlów przy ul. Podwale Staromiejskie 69/70. W starożytności Sybille uważane były za zwiastunki nieszczęśliwych wydarzeń, takich jak wojna trojańska czy wojny perskie. W pierwszych wiekach naszej ery uznano je za zwiastunki Apokalipsy, a za sprawą przypisanych im zapowiedzi przyjścia Chrystusa i kolejnych wydarzeń z jego życia, stały się odpowiednikiem proroków Starotestamentowych.

 

 

W naszych budynkach posiadamy monitoring. Prowadzony jest on w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administratorem danych osobowych jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@nck.org.pl. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://bip.nck.org.pl