MoW partnerzy i artysci razem
16.12.2020 - 16.12.2020

Projekt Memory of Water - z perspektywy artystów, z perspektywy partnerów

Z artystycznego punktu widzenia projekt "Memory of Water" (tłum. pamięć wody) (www.memoryofwater.online) zobowiązał się do odkrycia alternatywnych podejść do regeneracji i planowania kierowanego przez obywateli, stawiając pytania o to, jak wypełnić lukę pomiędzy oddolnym wizjonerstwem a realizacją; jak uniknąć gentryfikacji oraz czy artyści są podatni na wykorzystanie w różnychcelach (np. "artwashing": termin oznaczający sztukę wykorzystywaną jako narzędzie gentryfikacji, np. właściciele ziemscy/deweloperzy wykorzystujący artystów do podniesienia wartości ziemi). Głównym celem tych przedsięwzięć finansowanych przez program "Kreatywna Europa" jest wzmocnienie współpracy między artystami (którzy często mają do czynienia z konkurencyjnymi programami) i innymi zainteresowanymi stronami w kontekście planowania przestrzennego.

Na zakończenie projektu, w środę 16 grudnia 2020 r., w godz. 14.00-15.30 czasu środkowoeuropejskiego (13.00-14.30 czasu środkowoeuropejskiego), Wspólne Laboratorium będzie okazją do zastanowienia się nad wpływem, jaki praca tego paneuropejskiego badania sześciu miast wywarła na artystów i organizacje partnerskie zaangażowane w jego realizację. Pytania i odpowiedzi od godz. 15.00 CET

Dwunastu uczestników zastanowi się nad dwoma głównymi pytaniami:
1. Co udało nam się wspólnie osiągnąć jako projekt europejski?
2. Jaki wpływ wywarł projekt europejski na każdego z nas (poszczególnych partnerów, poszczególne organizacje i poszczególnych artystów)?
Dalsze pytania, które wspólnie przeanalizujemy:
Czy wkład artystów pomógł wpłynąć na politykę, wzmocnić zaangażowanie zainteresowanych stron i wzmocnić głosy społeczności? Czy istnieją dowody na wpływ na decyzje planistyczne? Jakie były kluczowe wyzwania? Czy partnerstwo osiągnęło wspólny europejski wpływ?

SPOTKANIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

START: godz. 14.00