Nadbałtyckie Centrum Kultury jest ambasadorem kultury regionu Morza Bałtyckiego i Województwa Pomorskiego. To nasza misja. Drogowskaz działań. Pragniemy, aby Region Pomorski i Bałtycki stanowiły punkt wyjścia i punkt odniesienia dla podejmowanych przez nas projektów. Przez pryzmat naszego geograficznego położenia i przynależności do Regionu Pomorskiego, a szerzej Bałtyckiego, patrzymy na rozwój procesów zachodzących na styku kultury, dziedzictwa, sztuki, polityki, ekonomii i zjawisk społecznych.  Od lat bierzemy udział w europejskich projektach, mamy wielu partnerów w krajach nadbałtyckich. Wzajemne budowanie relacji z naszymi bliskimi sąsiadami jest ważne, szczególnie teraz, w obliczu kryzysu w Europie. Chcemy być też pomorskim oknem na świat. Najważniejszym naszym zadaniem i celem na najbliższe lata będzie prezentacja i promocja kultury regionu pomorskiego – lokalnie, ale też w krajach wokół Morza Bałtyckiego.