Afryka - fragment po fragmencie
Afryka fragment po fragmencie

Afryka jest zjawiskiem geograficznym i kulturowym, gospodarczym i politycznym, wielorakim i wielostronnym. Ale także - konstruktem świadomości Europejczyka, nie zawsze budowanym w oparciu o wiedzę i refleksję historyczną. Fascynacji "afrykańskością" niemalże dorównują stereotypowe uprzedzenia i obiegowe sądy, wynikające z niewiedzy. Podkreślamy Inność, akcentujemy różnice, projektujemy nasze europejskie myślenie na skomplikowaną afrykańską rzeczywistość. Jaka jest współczesna Afryka z jej dynamicznymi przemianami społeczno-politycznymi? Jaki jest trop interpretacji złożoności kulturowej i zmieniającej się konfiguracji wartości?
Czytając Afrykę fragment po fragmencie, słyszymy wiele głosów, które nie złożą się na całość afrykańskiego obrazu, ale mamy nadzieję, że mogą go przybliżyć, pozostawiając jednak niedosyt...

 

Wydanie (nr):  pierwsze
Wydawca: Nadbałtyckie Centrum Kultury 
ISBN 978-83-931394-7-7
Miejsce i rok wydania: Gdańsk, 2012
Stron: 256, oprawa miękka

Cena z VAT
15,00 zł