Gust Gdański
Gust gdański

Gust gdański - sympozjum naukowo-artystyczne - zorganizowało Nadbałtyckie Centrum Kultury w październiku 2002 roku. Tak sprecyzowany temat pozwalał na krytyczną refleksję naukową i publicystyczne dywagacje z pogranicza indywidualnego smaku, ale niósł też nutę prowokacji. Nasi partnerzy wyrażali wątpliwości: "gust gdański - a co to jest i czy w ogóle jest?" Pozostaliśmy jednak przy sformułowaniu, które łatwo kojarzone i odczytywane intuicyjnie, zawiera też konotacje pogłębionej refleksji w zrozumieniu mitycznego obrazu Gdańska. A więc zobaczyć, widzieć miasto, poprzez pojęcie gustu jako społecznej i estetycznej normy związanej z miejscem. (...) Podczas sympozjum nie ustrzegliśmy się oglądu kategorii gustu gdańskiego poprzez prywatną, osobistą wrażliwość estetyczną. (...) Artykuły zgromadzone w tomie mają różny ciężar gatunkowy, od formy dysertacji naukowej przez esej literacki do publicystycznej formuły felietonu, a koncentrują się wokół czterech zagadnień: gdańskości w architekturze, żywotności gdańskiego historyzmu, recepcji gustu gdańskiego i jego odbioru współczesnego, wykorzystania wyidealizowanego wizerunku miasta dla potrzeb medialnych i politycznych. (Bronisława Dejna, Jakub Szczepański, ze wstępu)

 

Wydanie (nr): pierwsze
Wydawca: Nadbałtyckie Centrum Kultury
Miejsce i rok wydania: Gdańsk, 2004
ISBN 83-919189-2-0
248 stron, 102 ilustracje czarno-białe, oprawa: twarda

Cena z VAT
20,00 zł