08/08/2018

NCK w gronie beneficjentów obszaru grantowego "Projekty Współpracy Europejskiej"

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury opublikowała wyniki zeszłorocznego naboru wniosków w obszarze grantowym Projekty współpracy europejskiej. W gronie beneficjentów znalazło się łącznie 17 organizacji i instytucji kultury z Polski, w tym Nadbałtyckie Centrum Kultury jako partner projektu Memory of Water.

W ostatnim naborze wniosków złożonych zostało łącznie 530 aplikacji:

  • 431 wniosków do kategorii 1 (czyli projektów na mniejszą skalę), z czego do dofinansowania zostały wybrane 84 projekty,
  • 99 wniosków do kategorii 2 (czyli projektów na większą skalę),  z czego do dofinansowania zostało wybranych 17 projektów.

Budżet przeznaczony na realizację 101 wybranych projektów to łącznie 41 454 101,07 euro (16 001 866,48 euro na projekty z kategorii 1 oraz 25 452 234,59 euro na projekty z kategorii 2).

Najwięcej projektów zostało złożonych przez organizacje z:

  • Włoch – 93 (dofinansowanych – 16)
  • Wielkiej Brytanii – 52 (dofinansowanych – 11)
  • Francji – 48 (dofinansowanych – 13)
  • Hiszpanii – 33 (dofinansowanych – 6)
  • Niemiec – 31 (dofinansowanych – 9)

Polskie organizacje złożyły łącznie 14 aplikacji.

LISTA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM POLSKICH ORGANIZACJI I INSTYTUCJI KULTURY W RAMACH OBSZARU PROJEKTY WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ –
KATEGORIA 1

1.    Gdański Teatr Szekspirowski Shaking the Walls - Lider - 199 174 euro
2.    Burszta Artur Literary Europe Live Plus - Partner - 200 000 euro
3.    Fundacja Bente Kahan Parallel Traces „A new lens for Jewish Heritage” - Partner  - 197 439,77 euro
4.    Fundacja Wytwórnia Jazz Connective - Partner - 199 100 euro
5.    Krakowskie Biuro Festiwalowe InMics Composers Lab - Partner - 198 875,56 euro
6.    Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie ArtCoMe: Art & Contemporary Me. Artwork as a medium building European identity - Partner - 200 000 euro
7.    Nadbałtyckie Centrum Kultury Memory of Water - Partner - 199 793,89 euro
8.    Nowohuckie Centrum Kultury International Contemporary Dance Company 2018-2020 - Partner - 196 706,59 euro
9.    Polski Teatr Tanca – Balet Poznanski CLASH! When classic and contemporary dance collide and new forms emerge - Partner - 198 700 euro
10.  Stowarzyszenie Teatralne A Part Café Europa - Partner - 200 000 euro
11.  Trafostacja Sztuki w Szczecinie The New Dictionary of Old Ideas - Partner - 172 601,60 euro

LISTA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM POLSKICH ORGANIZACJI I INSTYTUCJI KULTURY W RAMACH OBSZARU PROJEKTY WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ –
KATEGORIA 2

1.    Centrum Kultury w Lublinie RESHAPE – Reflect, Share, Practice, Experiment - Partner - 598 603,28 euro
2.    Fundacja Tone-Muzyka i Nowe Formy Sztuki We are Europ - Partner - 2 000 000 euro
3.    Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego EMERGENCE From shared experience to new creativity: Living Heritage/Reframing Memory - Partner - 712 264,45 euro
4.    Miasto Stołeczne Warszawa Audience DEvelopment STrategies for cultural organizations in Europe - Partner - 1 154 723,32 euro
5.    Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Our Many Europes - Partner - 2 000 000 euro
6.    Teatr Animacji w Poznaniu MAPPING – A Map on the aesthetics of performing arts for early years - Partner - 1 998 000 euro
Gratulujemy polskim beneficjentom i z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie projektów!

Więcej informacji: tutaj