10/08/2018

Nabór do Programu Stypendialnego NordicBaltic Festival Platform

NordicBaltic Festival Platform ogłasza dwa nabory:
  • Dodatkowe zaproszenie do składania projektów artystycznych w regionie
  • Pierwszy w historii Program Stypendialny dla liderów festiwali.

Zgłoś swój festiwal do 16 sierpnia, aby móc odwiedzić coroczną konferencję, zaprezentować swoje pomysły, zostać stypendystą i wziąć udział w dwóch dwudniowych sesjach, których kuratorami są eksperci z regionu i spoza niego.

Wszystkie koszty są pokrywane dla wybranych "zwycięzców" obu programów!


NordicBaltic Festival Platform to  inicjatywa, której celem jest aktywizowanie festiwali prezentujących różne dziedziny sztuki i kultury z regionu nordyckiego i bałtyckiego. Sieć wspiera rozwój i budowę potencjału festiwali, ułatwia nawiązywanie partnerstw pomiędzy nimi, zwiększa ich widoczność w innych regionach oraz udziela wsparcia informacyjnego. NBFP corocznie organizuje także konferencję poświęconą wybranym zagadnieniom kulturalno-społecznym. Najbliższa odbędzie się w Polsce, w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku - 22-24 października 2018 r..
Konferencja zgromadzi menedżerów i dyrektorów artystycznych festiwali z różnych dziedzin sztuki i kultury, jej celem jest wymiana pomysłami i najlepszymi praktykami, nawiązywanie kontaktów oraz poszukiwanie możliwości współpracy. W ramach zapewniony będzie udział w świetnych, awangardowych występach skandynawskich artystów. W tym roku program powstaje przy wsparciu dyrektora teatru i innowatora artystycznego Airana Berga.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami: https://www.nordicbalticfestivals.org/calls