21/09/2018

Tradycja dla rozwoju - w poszukiwaniu potencjałów pomorskich kultur regionalnych

Tradycja dla rozwoju - w poszukiwaniu potencjałów pomorskich kultur regionalnych” to kolejny projekt Pomorskiego Centrum Badań przy Uniwersytecie Gdańskim realizowany z Nadbałtyckim Centrum Kultury oraz we współpracy z Instytutem Kaszubskim. Naszym głównym celem jest dokumentacja zmiany kulturowej w obszarze kultury tradycyjnej i ludowej w województwie pomorskim oraz wypracowanie teoretycznego modelu obserwowanych przemian. W tym przedsięwzięciu, mającym charakter nie tylko naukowo-badawczy, ale i animacyjno-upowszechniający, chcemy na kulturę i tradycję spojrzeć jak na potencjalną dźwignię rozwoju społecznego i gospodarczego.

Projekt „Tradycja dla rozwoju…” wydaje się znaczący w kontekście tworzenia polityki publicznej oraz realizacji w oparciu o kulturę ludową i tradycyjną działań rozwojowych na rzecz społeczności. Dlatego też tak ważna jest kwestia upowszechniania rezultatów projektu w regionie. Wywołanie debaty na temat (potencjalnego) znaczenia dziedzictwa kulturowego na poziomie regionalnym i lokalnym w kontekście bogactwa i różnorodności kulturowej Pomorza wydaje w tym trzyletnim projekcie najważniejsze.