09/11/2010

Przewodnik "Ambasadora Regionu"

W dniach 2-6 września do Ośrodka Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Starbieninie przybyło ponad pięćdziesiąt osób z różnych miejscowości i powiatów leżących na Kaszubach. Wzięli udział w projekcie „Ambasador Regionu”, który zorganizował Klub Studencki „Pomorania” we współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko – Pomorskim i Nadbałtyckim Centrum Kultury. Sponsorem przedsięwzięcia była Fundacja Orange.

Celem projektu było stworzenie multimedialnego przewodnika turystycznego po Kaszubach, chcieliśmy, aby młodzież poczuła się Ambasadorem ich powiatu, a następnie regionu i sama decydowała o tym, jakie informacje znajdą się w ich subiektywnym przewodniku. Uczestnicy pracowali w grupach nad pięcioma tematami: zasłużeni ludzie w mojej okolicy, wydarzenia historyczne w mojej wsi, geografia terenu, wydarzenia aktualne, specyfika kulturalna mojej okolicy.
W projekcie chodziło o to, aby zachęcić młodzież do poszukiwań wśród rodzinnych pamiątek, zdjęć, wpisów i biografii, a także odnalezienia miejsca, osoby czy chwil, które kojarzą się im z miejscem zamieszkania na Kaszubach.

Magda Świerczyńska, Klub Studencki „Pomorania”, koordynatorka projektu


Inicjatywy takie jak ta, są jak najbardziej potrzebne, ze względu na ich wielką rolę w kształtowaniu świadomości regionalnej młodych ludzi. Również kontakt z innymi ludźmi jest ważny, ze względu na możliwość wymiany poglądów oraz poznania się nawzajem.
Tomasz Urbański, uczestnik projektu

Sądzę, że takie projekty są bardzo ciekawym pomysłem. Nie tylko dowiadujemy się o interesujących rzeczach, mamy również możliwość zdobycia przydatnej wiedzy. Jednak nauka ta nie była męcząca, ponieważ towarzyszyły jej wesołe ,,przerywniki” w postaci artystycznych występów. Chętnie wzięłabym udział w podobnym przedsięwzięciu.
Beata Stark, uczestnik projektu

Warsztaty w Starbieninie były dla mnie bardzo ważnym przeżyciem i cieszę się, że mogłam w nich uczestniczyć. Poznałam wielu wspaniałych ludzi. Szczególnie urzekli mnie „Pomorańcy”, którzy podeszli do wszystkiego bardzo wyrozumiale. Ich zapał i chęć współpracy zmotywowały mnie do aktywnego uczestniczenia chociażby w szkolnym społeczeństwie, a sposób postrzegania Kaszub, sprawił, że bycie Kaszubką w końcu nabrało dla mnie pewnego znaczenia. Pokazali mi jak można brać z kultury kaszubskiej to, co najlepsze i przenosić do współczesności.

Magdalena Kisielewska, uczestnik projektu

Cieszę się również, że mój punkt patrzenia na Kaszuby zmienił się. Teraz wiem, że to nie tylko stare chaty i „jo”. To również prężnie rozwijająca się popkultura (o ile można to tak nazwać), to także nowocześni ludzie, którzy mają coś do powiedzenia.

Jakub Wolski, uczestnik projektu

Zobacz przewodnik tutaj
Ściągnij przewodnik tutaj