27/01/2011

Pomorska Nagroda Artystyczna - kandydatury

Szanowni Państwo, zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2010!

Zgłaszać można:
 • TRZECH najlepszych twórców, autorów najciekawszych wydarzeń roku 2010, zasługujących na wyróżnienie Pomorską Nagrodą Artystyczną;
 • JEDNĄ kandydaturę do nagrody Pomorskiej Nadziei Artystycznej;
 • JEDNĄ kandydaturę do Nagrody za sprawowanie mecenatu kultury.

Przypominamy, że Kapituła Nagrody rozpatrywać będzie jedynie wnioski dotyczące wydarzeń artystycznych odbywających się w roku 2010. Podkreślamy, że nagrodę za całokształt twórczości przyznaje osobiście Marszałek Województwa Pomorskiego.

Prawo do zgłaszania kandydatur do PNA oraz kandydatury do Nagrody Pomorskiej Nadziei Artystycznej a także honorowej PNA za Mecenat Kultury mają:
 • dotychczasowi laureaci PNA;
 • stowarzyszenia i związki twórcze;
 • instytucje kultury;
 • organy administracji publicznej;
 • szkoły wyższe i szkoły artystyczne;
 • media;
 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty gospodarcze działające w dziedzinie kultury.

Prosimy o zgłoszenie kandydatów w formie pisemnej (ankieta do pobrania poniżej), wraz z uzasadnieniem. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 lutego 2011 na adres:

Biuro Pomorskiej Nagrody Artystycznej
Nadbałtyckie Centrum Kultury
ul. Korzenna 33/35
80-851 Gdańsk

fax +58 301 19 57
e-mail: bartosz.filip@nck.org.pl


Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem +58 326 10 36.

Dokumenty do pobrania:
1. Regulamin PNA – (Uchwała nr 158/184/09)
2. Ankieta