15/02/2011

ROK MIŁOSZA: Miłosza Portret Wielokrotny

W związku z obchodzoną w tym roku setną rocznicą urodzin Poety, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił rok 2011 Rokiem Miłosza. Nadbałtyckie Centrum Kultury przygotowało z tej okazji szereg wydarzeń poświęconych twórczości i osobie Czesława Miłosza.

Zależało nam na ukazaniu Twórcy i Jego tworczości w sposób rozległy i wielopłaszczyznowy, stąd tytuł programu: MIŁOSZA PORTRET WIELOKROTNY. Cykl obejmuje wydarzenia, z których pewne stanowić będą świadectwo kanonicznej pozycji Noblisty w polskiej kulturze, inne zaś zwrócą uwagę na Jego mniej znaną stronę: kontestatora sztuki jako zjawiska, badacza kultury masowej czy po prostu człowieka…

W ramach programu obchodów Roku Miłosza zaprosimy Państwa na:

21-22 marca :: Międzynarodową konferencję naukową Czesława Miłosza „Północna Strona”

21 marca-13 kwietnia :: Wystawę pt. Czesław Miłosz. Powroty, dokumentująca związki Miłosza z Pomorzem

20-31 maja :: Wystawę/ prezentację Sztuka jest w ogóle podejrzana, na której zostaną przedstawione:
- praca multimedialna autorstwa Anny i Adama Witkowskich
- etiuda animowana Przemysława Adamskiego i Katarzyny Kijek
Autorzy, czerpiąc z języka kultury masowej, postarają się odpowiedzieć na prowokacyjną tezę Miłosza o sztuce jako ucieczce czy „turnieju garbusów”.

20 maja :: Seans filmowy: prezentacja dokumentu autorstwa Marii Zmarz-Koczanowicz pt. Czarodziejska góra – amerykański portret Czesława Miłosza, poprzedzona wykładem o związkach Miłosza z filmem i nowymi formami ekspresji twórczej

19 maja :: Zajęcia edukacyjne dla młodzieży Gucio zaczarowany: poezja w strzępach – konkursy skierowane do młodzieży ostatnich klas gimnazjalnych i pierwszych ponadgimnzajalnych.

7 czerwca :: Finał konkursu muzycznego dla młodych zespołów, polegającego na skomponowaniu utworów do wybranych tekstów Miłosza

15 czerwca ::  Wielki Slam Finał warsztatów dla młodzieży CzeSlam Miłosz, podczas którego uczestnicy warsztatów zaprezentują nabyte umiejętności w towarzystwie czołówki polskich slamerów.

30 czerwca :: Koncert w 100 rocznicę urodzin Czesława Miłosza - w kościele św. Jana wystąpią m. in. Anna Seniuk i Czesław Mozil z zespołem.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych wydarzeń będą stopniowo pojawiać się na naszej stronie.

Zapraszamy!

Cykl dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

    
Usunięto obraz.Usunięto obraz.