W cieniu sąsiada. Stare Miasto Gdańsk wobec Głównego Miasta w XV-XVIII wieku
20.05.2024

Latający Uniwersytet RadUNII Kultury. Wykład 9: W cieniu sąsiada. Stare Miasto Gdańsk wobec Głównego Miasta w XV-XVIII wieku

Termin: 20 maja, godz. 18.00
Wstęp: wolny
Projekt: RadUNIA Kultury
Prelegent: dr Marcin Grulkowski
Miejsce: NCK – Ratusz Staromiejski, ul. Korzenna 33/35

Przed nami kolejna edycja Latającego Uniwersytetu RadUNII Kultury. W 2024 roku kontynuujemy cykl otwartych, popularnonaukowych wykładów, które przeniosą nas w głąb historii Gdańska, ze szczególnym akcentem na Stare Miasto. Te wyjątkowe spotkania są przeznaczone są nie tylko dla entuzjastów historii, lecz również wszystkich mieszkańców pragnących zgłębić tajemnice swojego pięknego miasta.


Wykład 9. W cieniu sąsiada. Stare Miasto Gdańsk wobec Głównego Miasta w XV-XVIII wieku - dr Marcin Grulkowski - Ratusz Staromiejski, NCK


Stare Miasto Gdańsk, które jako odrębna gmina miejska ukształtowało się w drugiej połowie XIV w., znajdowało się zawsze w cieniu innych podmiotów politycznych. W czasach krzyżackich zostało ściśle podporządkowane zakonowi krzyżackiemu i miejscowemu komturowi rezydującemu w pobliskim zamku. Po 1454 r. zaś zostało ono włączone do nowego, zjednoczonego już organizmu miejskiego. Rajcy i ławnicy staromiejscy zachowali jednak pewną autonomię. W XVI-XVIII w. pomiędzy radą Głównego Miasta a władzami Starego Miasta dochodziło do konfliktów, których przedmiot stanowił charakter wzajemnych relacji polityczno-prawnych.

dr Marcin Grulkowski - związany z Pracownią Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski w Instytucie Historii PAN. Jest autorem rozpraw poświęconych dziejom Gdańska i Prus. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kancelarii i finansów miast hanzeatyckich w późnym średniowieczu, rynku renty w miastach hanzeatyckich, zagadnień źródłoznawczych oraz początków bankowości w Gdańsku. W swoim dorobku posiada udział w licznych grantach i projektach badawczych w kraju i za granicą. Jest autorem m.in. monografii przedstawiającej najstarsze księgi Głównego Miasta Gdańska (2015), edycji ksiąg kamlarskich z XIV–XV w. i ksiąg małoletnich Głównego Miasta Gdańska z XV w. (2017), a także współautorem edycji cyfrowej szesnastowiecznych ksiąg rachunkowych rodziny Loitzów (2021). Dr Grulkowski jest tłumaczem oraz autorem wstępu, opracowania i komentarza do "Privilegia Casimiriana: Przywileje króla Kazimierza IV Jagiellończyka dla Gdańska z okresu wojny trzynastoletniej" (2023). 

 

Harmonogram wykładów Latającego Uniwersytetu Radunii Kultury*:

19.02.2024 – wykład 6. - Przybycie, osiedlenie się i działalność zakonów męskich na Starym Mieście po 1945 r. – dr Leszek Molendowski – Oblackie Centrum Edukacji i Kultury
18.03.2024 – wykład 7. - Cztery konwenty w jednym klasztorze. Jezuitów spór z Zakonem Zbawiciela o staromiejskie lokum w XVI-XVII wieku - dr hab., prof. UG Sławomir Kościelak – Ratusz Staromiejski, NCK
22.04.2024 – wykład 8. - Kościół św. Katarzyny w Gdańsku na przełomie XIX i XX wieku - carillon i organy - Bartosz Skop - Ratusz Staromiejski, NCK
20.05.2024 – wykład 9. - W cieniu sąsiada. Stare Miasto Gdańsk wobec Głównego Miasta w XV-XVIII wieku - dr Marcin Grulkowski - Ratusz Staromiejski, NCK
23.09.2024 – wykład 10. Gdańsk miastem hanzeatyckim. Próba charakterystyki - prof. Beata Możejko i dr Ewa Bojaruniec-Król - Ratusz Staromiejski, NCK
21.10.2024 – wykład 11. - Wojsko pruskie na Starym Mieście (1814-1920) – dr Jan Daniluk - Ratusz Staromiejski, NCK
18.11.2024 – wykład 12. - Gdańskie rysowniczki w XVIII wieku – dr Anna Sobecka – Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego 


RadUNIA Kultury to sieć współpracy pomiędzy Nadbałtyckim Centrum Kultury, oddziałami Muzeum Gdańska: Muzeum Bursztynu i Muzeum Nauki Gdańskiej, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, Oblackim Centrum Edukacji i Kultury, a także Przedszkolem im. Panienki z okienka. Celem tej współpracy jest wzmocnienie działalności kulturalnej na Starym Mieście,  pokazanie potencjału działających w tym obszarze instytucji oraz wzajemna prezentacja bieżącej oferty. W ramach współpracy organizowane spacery tematyczne, wspólne wydarzenia kulturalne oraz promocja sieci RadUNIA Kultury oraz partnerów.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu oraz kontakt na adres mailowy: anna.piotrowska@nck.org.pl lub sekretariat@nck.org.pl, a także bezpośrednio w siedzibie organizatora (ul. Korzenna 33/35, Gdańsk) od pon. do pt., w godz. 9:00-14:00 lub pod numerem telefonu 58 326 10 10

Deklaracja dostępności

Wydarzenie odbędzie się z udziałem fotografa i/lub ekipy filmowej, którzy zrealizują reportaż w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w wydarzeniach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku do ww celów.