Samorząd Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs na na kandydata na stanowisko dyrektora Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku

WYMAGANIA 

Gwarantujemy pracę z zespołem niezwykłych osób, w dwóch zabytkowych siedzibach Gdańska.