Creative Waves logo

Creative Waves - Baltic Sisterhood for Change

Creative Waves – Baltic Sisterhood for Change – projekt współfinansowany ze środków Rady Państw Morza Bałtyckiego (CBSS).

logo

Creative Waves – Baltic Sisterhood for Change to międzynarodowe przedsięwzięcie, które powstało, by wspierać najbardziej wrażliwe grupy społeczne – szczególnie zaś artystki i aktywistki – w czasie pandemii i po niej. Tworzony przez kobiety oraz inspirowany społeczną i artystyczną działalnością kobiet projekt łączy tradycję z nowymi technologiami. Wszystko to w ramach poszukiwania innowacyjnych sposobów budowania zdrowszych społeczności oraz bardziej przyjaznej przestrzeni fizycznej i cyfrowej.

 

Naznaczona restrykcjami „nowa normalność” przyniosła ważną zmianę społeczną: osobiste kontakty coraz silniej zastępowane są relacjami wirtualnymi. To w wielu osobach wzmaga poczucie izolacji i utraty – ale warto pamiętać, że nowe technologie oferują też określone szanse... Na zastaną sytuację Creative Waves szuka remedium, odwołując się do materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz ułatwiając różnym jego elementom odnalezienie się w nowej, zdigitalizowanej rzeczywistości. Haftowanie czy zielarstwo były kobiecymi zajęciami dobrze znanymi kulturze ludowej – współcześnie mogą one ułatwić podtrzymanie więzi międzyludzkich oraz stać się punktem wyjścia dla wzmacniania zasięgu kobiet w kreowaniu społecznej i artystycznej zmiany.

W ramach projektu w mniejszych miejscowościach Polski, Szwecji i Kaliningradu, a także online, przeprowadzane są spotkania m.in. z lokalnymi twórczyniami i działaczkami, których rezultaty posłużą do stworzenia narzędzi, jakie zostaną zebrane w przewodniku bazującym na doświadczeniu i analizie. W naszej pracy posiłkujemy się podejściem cyrkularnym, promując Zielony Ład UE (EU Green Deal), Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBR) i Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals).

Motywem centralnym polskiej odsłony projektu jest powiślański haft biały. Ten najbardziej charakterystyczny element kultury Powiśla – wciąż słabo znanego fragmentu Pomorza – posłuży nam za bazę do dalszych działań. W XVIII i XIX wieku haftem białym ozdabiano wykonane z białych tkanin chusty naramienne i kapy, współcześnie zaś występuje on na czerwonych i niebieskich strojach powiślańskich zespołów folklorystycznych.

W ramach Creative Waves Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku i Kwidzyńskie Centrum Kultury zorganizują warsztaty, podczas których prowadząca, hafciarka Katarzyna Magierowska, zapozna uczestniczki i uczestników z tajnikami rzemiosła. Następnie młodzież za pomocą igły i nitki bądź farby do tkanin przeniesie wybrane motywy na fragmenty własnej odzieży. Po tych artystycznych doświadczeniach grupa odbędzie kilka spotkań z Dorotą Madej, trenerką twórczego projektowania aplikacji, która podpowie, jak przełożyć haft powiślański na język cyfrowy.

Creative Waves – Baltic Sisterhood for Change to projekt międzynarodowy, w którym uczestniczą Euroregion Bałtyk, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, zespół aktywistek z Kaliningradu oraz estoński ENUT. Liderem projektu jest Intercult Productions ze Szwecji. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z instrumentu wsparcia projektów Rady Państw Morza Bałtyckiego (Council of the Baltic Sea States Project Support Facility).

 

biały trampek ozdobiony kwiatowym wzorem
Przykład etnodizajnu - trampki ozdobione wzorem kociewskim, fot. Magdalena Tkaczyk, dekoracja malarska - Magdalena Tkaczyk (www.tkaczykowa.pl)